Sportraad Noordwijkerhout

Sport verbindt , motiveert , inspireert en houdt lichaam en geest gezond!

Welkom op onze website!

Sportraad Noordwijkerhout is de zelfstandige schakel tussen de Gemeente Noordwijkerhout en de daarin gevestigde sportverenigingen als het gaat om belangenbehartiging beleidsadvisering en het stimuleren van betaalbare sport.

De werkzaamheden van de sportraad richten zich vooral op :

- Sportbeleid

- Subsidiebeleid

- Accommodatie beleid

- Het fungeren als klankbord

- Structureel overleg met gemeente Noordwijkerhout op sportgebied

- Deelnemen aan overlegsituaties

- Het bevorderen van ouderenparticipatie in sport en beweging

- Het bevorderen van een goede samenwerking tussen de lokale sportverenigingen


De Sportraad heeft voor nieuwe initiatieven 4 keer een bedrag van € 250,- beschikbaar!

• Tot uiterlijk 1 december kunt uw aanvragen indienen bij de Sportraad.

• Het initiatief moet uiterlijk 1 april 2019 gerealiseerd zijn

• De Sportraad zal een keuze maken uit de inzenders en
zal de keuze uiterlijk 14 december via de website bekend maken.


Sport verbindt , motiveert , inspireert en houdt lichaam en geest gezond!